Works - MILK BIG BAG BOOK

MILK BIG BAG BOOK

MILK BIG BAG BOOK

Design: Kanako Taki
Photo: Ayako Shikata
Hair & Make-Up: Noboru Tomizawa
soda design MILK BIG BAG BOOK
soda design MILK BIG BAG BOOK
soda design MILK BIG BAG BOOK